Водокористування

    Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру»Водного кодексу УкраїниЗакону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Положення про Державне агентство водних ресурсів України, Агентство здійснює видачу (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування.
Для водокористувачів міста Києва, Київської області, зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи видача дозволу здійснюється Держводагентством. Для інших водокористувачів територіальними органами Держводагентства.
    Для одержання дозволу на спеціальне водокористування водокористувач звертається до відповідних центрів надання адміністративних послуг із заявою, до якої додаються:
обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення (затверджено наказом Мінприроди від 23.06.2017 № 234, зареєстрованим у Мін'юсті 21.07.2017 за №№ 887/30755-888/30756);
опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);
затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);
копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

 


   
     Водокористування  – використання вод (водних об’єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів).

      Державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.
Державний облік водокористування здійснюється шляхом збору, узагальнення та аналізу інформації, яка подається водокористувачами у вигляді Звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 р. № 78.
      У 2016 році Львівським облводресурсів поставлено на облік 34 нових водокористувачів, з них у басейні р. Зах. Буг – 5 водокористувачів,  у басейні р. Дністер – 25 водокористувачів, у басейні р. Сян – 3 водокористувачі і в басейні р. Стир - 1 водокористувач.
      У 2016 році Львівським облводресурсів прийнято 696 «Звітів про використання води» за формою № 2ТП – водгосп (річна), що охоплюють 15716 водокористувачів.
Забір води з природних водних об’єктів у 2016 році становив 177,8 млн. м3.: з підземних водних об’єктів – 150,1 млн. м3,, з поверхневих – 27,62 млн. м3.
      Використання свіжої води в області склало 118,8 млн. м3., зокрема:  на господарсько-питні потреби - 56,63 млн.м³, на виробничі потреби – 39,73 млн.м³, на потреби сільського господарства  - 22,23 млн.м³, на інші потреби – 0,181 млн.м³.
Протягом 2016 року більшість рибогосподарських господарств не здійснювали забору води з поверхневих джерел, використовуючи для риборозведення 25,43   млн.м³ набраної у попередні роки води.
У 2016 році втрати води при транспортуванні по області склали 57,42 млн.м³.
Використання води у 2016 році по басейнах області наведено у таблиці

Забрано прісної води, млн. м3 Використано, млн. м3 Втрати при транс-
порту-
ванні,
млн.м3
всього у т. ч. з поверх-невих водних джерел з підзем-них водних джерел всього у т.ч. на виробничі потреби сільське господарство комуна-
льне господар-ство
інші
Львівська область
177,8 27,62 150,1 118,8 39,73 22,23 56,63 0,181 57,42
басейн  р. Зах. Буг
56,48 6,49 49,99 36,29 12,79 5,09 18,23 0,181 17,94 
басейн р. Дністер
111,0 19,23 91,7 72,55 24,31 12,89 35,35 - 39,14 
басейн р. Стир
3,24 0,69 2,52 3,11 1,01 1,12 0,99 - 0,09 
басейн р. Сян
7,02 1,21 5,81 6,83 1,62 3,14 2,07 - 0,25 
 

 Протягом 2016 року водокористувачами Львівської області було скинуто в поверхневі водні об’єкти 206,2 млн.м3 зворотних вод.

 
 
Скинуто в поверхневі водні об’єкти, млн. м3
 
Всього
 
в тому числі
неочищених і недостатньо очищених
 
нормативно
чистих без очистки
 
нормативно
очищених на очисних спорудах
Львівська область,
в т. ч.
206,2 46,16 15,72 144,3
басейн р. Зах. Буг 170,2 39,68 3,12 127,4
басейн р. Дністер 31,34 5,636 11,07 14,6
басейн р.Стир 1,839 0,481 0,69 0,668
басейн р. Сян 2,808 0,36 0,84 1,608

 
68 водокористувачів здійснюють скид забруднених стічних вод в поверхневі водойми загальним об’ємом 46,16 млн. м³. Найбільшими підприємствами-забруднювачами в області є:

Назва водокористувача Кількість скинутих у 2016 році неочищених і недостатньо очищених стоків, млн. м3
ЛМКП "Львіводоканал" 36,6
КП "Стрийводоканал" 1,847
Сокальське МКП ВКГ 1,048
ТЗОВ "Трускавецький водоканал» 0,811
КП "Червоноградводоканал" 0,785
Самбірське ВУВКГ 0,621
ПЖКГ Моршинської міської ради 0,453
МКП "Миколаївводоканал" 0,375
КП "Радехівське ВКГ" 0,268
ТЗДВ "Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод" 0,223
   

            Антропогенний вплив на якість води залишається суттєвим, хоча якісний стан поверхневих вод за гідрохімічними показниками у 2016 році порівняно з 2015 роком покращився.
Відповідно до коефіцієнтів забрудненості вод згідно з КНД 211.1.1.106-2003 у одному створі зафіксовано погіршення якості поверхневих вод із зміною коефіцієнта, що враховує якісний стан водних об’єктів (Квд2): р. Полтва в с. Кам’янопіль змінила характеристику з брудної води на дуже брудну, а у створі  р. Західний Буг – с. Старгород зафіксовано незначне покращення якості води (з помірно забрудненої до слабко забрудненої).
 
 
 
 

   

Copyright Львівське облводресурсів, 2016