Товариство меліораторів

Водогосподарський вісник Львівщини №6 липень 2014р.
Водогосподарський вісник Львівщини №5(4) червень 2013р.
Водогосподарський вісник Львівщини №4(4) червень 2012р. 

  Львівська обласна організація Товариства меліораторів та водогосподарників України (надалі - Обласна організація) є осередком  неприбуткової всеукраїнської громадської організації Товариства меліораторів та водогосподарників України, яка об’єднує на добровільних засадах фахівців, працівників меліорації, сільського, водного господарства, природоохоронних органів, науково-дослідних установ, учбових закладів, інших громадян, зацікавлених у розвитку сільськогосподарських меліорацій і водного господарства та ефективного використання меліорованих земель.
      Обласна організація створена з метою об’єднання творчих зусиль громадян Львівської області для сприяння розвитку сільськогосподарської меліорації та водогосподарського  будівництва в області, підтримки і стимулювання ініціатив в інтересах науково-технічного прогресу в меліорації і водному господарству в області та для задоволення і захисту законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.
      Основними завданнями Обласної організації є :
- сприяння аналізу ефективності сільськогосподарських меліорацій, екологічних та водогосподарських заходів, участь у формуванні та реалізації науково-технічної політики, узагальнення передового досвіду і прогноз розвитку науки і техніки в цих галузях;
- безпосередня науково-технічна допомога на громадських засадах господарствам та іншим сільськогосподарським товаровиробникам в підвищенні ефективності використання меліорованих земель, технічного рівня експлуатації меліоративних систем та водогосподарських об’єктів, у проведенні природоохоронних заходів;
- участь у формуванні громадської думки щодо актуальних проблем меліоративного і водогосподарського будівництва та використання меліорованих земель і водних ресурсів;
- сприяння підвищенню професійних знань та комп’ютерної грамотності членів Обласної організації
- участь у проведенні громадських експертиз проектів правових актів та державних заходів у галузі меліорації і водного господарства;
- поширення, у встановленому чинним законодавством порядку, результатів досліджень, оперативне видання та розміщення в засобах масової інформації матеріалів з основних напрямків своєї діяльності.
      Членство в Обласній організації є добровільним індивідуальним і колективним.
      Колективними членами Обласної організації можуть бути трудові колек- тиви підприємств, установ та організацій.
      Основою Обласної організації є первинні організації, які створюються за місцем роботи або проживання не менше як 3 (трьома) особами. Первинні організації об’єднаються в Обласну організацію.
       Склад Товариства:
 
Голова правління – Н. Крута
 
Члени правління – І. Свідерко, О. Цюра, О. Гордич, Р. Ковалик, В. Матвіюк
 

   

Copyright Львівське облводресурсів, 2016