Стратегія роботи народногосподарського комплексу Львівської області в умовах маловоддя на 2016-2017 роки.

 Природна водозабезпеченість Львівщини на Україні є середня і становить на 1 мешканця орієнтовно – 1,82 тис. м³/рік. Водні ресурси розподілені по території області нерівномірно і представлені річками, водосховищами і ставками.

У Львівській області нараховується 2522 річки загальною протяжністю 11574,55 км, 20 водосховищ загальним об’ємом 67,59 млн. м3 та 3143 ставків загальним об’ємом 115,3 млн.м3.
Основним джерелом водопостачання в області є підземні води. Поверхневі води використовуються в обмеженій кількості, в основному, для рибогосподарських потреб, технічного водопостачання підприємств та в гірських районах – для госппитного водопостачання.
Внаслідок випадання незначної кількості опадів протягом 2012-2016 років спостерігається тенденція до зменшення водності, а отже маловоддя. Так, в 2015 році кількість опадів склала 650 мм при нормі 740 мм, або 88 %, а у 2016 році очікується ще менше ніж у 2015р. 
До критичних відміток понизились рівні води в річках і ставках, під загрозою розвиток промисловості і забезпечення водою сільських населених пунктів.
При подальшій тенденції до зменшення кількості опадів можливі проблеми в житлово-комунальному господарстві та сільському господарстві.                            
 Використання води у 2015 році на промисловість склало  12,17 млн.м3  проти 23,02 млн.м3 в 2012 році, або 52,8 %.
Використання води в житлово-комунальному господарстві в 2015 році склало 57,61 млн.м3 проти 63,70 млн.м3  в 2012 році, або 90,4%.
В сільських населених пунктах спостерігається нестача питної води, погіршилась її якість в зв’язку з падінням рівня ґрунтових вод. 
 
          Внаслідок зношеності водопровідних мереж при централізованому водопостачанні мають місце значні втрати при транспортуванні, що складає     більше 60,11 млн.м3/рік або біля 48 %  від забору води.
          В області пробурено орієнтовно 4,5 тис. артсвердловин (перелік додається), значна частина з них вимагає проведення ремонтних робіт, визначення законного власника і оформлення відповідних дозвільних документів.
Для усунення наслідків вищевказаних проблем Львівське обласне управління водних ресурсів пропонує вжити наступні заходи:
1.     Промисловості:
-      обладнати діючі артсвердловини засобами обліку (лічильниками);
-      спеціально уповноваженим органам здійснювати постійний контроль за встановленими лічильниками;
-      в технологічних процесах використовувати повторне і оборотне водоспоживання, на період маловоддя дотримуватись обмежень (лімітів) водоспоживання;
2.     Житлово-комунальному господарству:
-      провести ремонти водогонів і зменшити втрати води при  транспортуванні;
-      налагодити належний облік водокористування при передачі води вторинним водокористувачам;
-      в плановому порядку проводити ремонт і реконструкцію очисних споруд;
3.     Сільськогосподарським водокористувачам:
-      обмежити використання води питної якості в технологічних процесах;
-      оформити дозвільні документи при використанні підземних і поверхневих вод, легалізувати використання поверхневих і підземних вод;
-      здійснювати будівництво нових акумулюючи ємностей для акумуляції води;
-      проводити буріння високодебітних артезіанських свердловин;
-      використовувати меліоративні системи для подвійного регулювання за погодженням з органами  водного господарства;
4.     Орендарям водних об’єктів і рибогосподарським підприємствам:
-      дотримуватись вимог експлуатації гідротехнічних споруд;
-      дотримуватись режиму роботи водного об’єкта встановленого територіальним органом держводагентства;
-      використовувати водні об’єкти за цільовим призначенням;
5.     Органам місцевого самоврядування:
-      здійснити централізоване водопостачання в сільських населених пунктах, як основний елемент водопостачання;
-      ефективно і економно витрачати кошти, передбачені для                        водозабезпечення;
-      за погодженням з органами  водного господарства здійснювати подвійне регулювання водогосподарських об’єктів;
-      здійснювати роботу з відновлення й облаштування джерел і витоків річок, розчистці русел;
-      ефективно використовувати вільні від оренди водні об’єкти;
6.     Органам виконавчої влади:
-      здійснити ревізію коштів екологічного спрямування (фондів охорони навколишнього природного середовища, орендної плати за оренду земель водного фонду, орендної плати за оренду водних об’єктів, рентної плати);
-      орендодавцям направляти сплачені кошти на природоохоронні заходи відповідно до їх цільового призначення;
7.     ДП «Західукргеологія»:
-      здійснити інвентаризації діючих свердловин, а також тих які можна відновити для водопостачання;
-      постійно вести розвідку місць перспективних для буріння високодебітних свердловин.
8.     Державній екологічній інспекції у Львівській області
-      вести постійний контроль стосовно законності використання свердловин.
9.     ЛМКП «Львіводоканал», Львівська міська рада:
-       розробити стратегію водопостачання міста Львова до 2030 року;
-      провести ремонт водопровідних мереж з метою зменшення втрат до допустимих при транспортуванні води;
-      розвивати водозабір «Плугів» з доведенням його до продуктивності 100 тис.м3/добу;
-      розглянути та проаналізувати роботу таких водозаборів («Малечковичі», «Гл. Наварія», «Ст. Село», «Заводів», «Зарудці», «Скварява», «Мальчиці», «Керниця») та при можливості передати їх у комунальну власність чи в оренду місцевим райдержадміністраціям, для покращення водозабезпечення сільських населених пунктів;
-      провести відновлювальні роботи на водозаборі «Теребля» смт Рудно.
10.         Обласному управлінню водних ресурсів:
-      надавати консультації з водних питань;
-      проводити роз’яснювальну роботу;
-      здійснювати подвійне регулювання водогосподарських систем;
-      проводити тематичні семінари;
-      виготовляти проектно-кошторисну документацію;
-      здійснювати буріння артсвердловин.
Виконання частини цих завдань передбачено Регіональною програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року у Львівській області, яка затверджена ХХХ сесією VІ-го скликання обласної ради від 03 червня 2014 р. №1110.

Стратегія роботи народногосподарського комплексу Львівської області в умовах маловоддя на 2016-2017 роки.

   

Copyright Львівське облводресурсів, 2016