Моніторинг

У І-ІІ кварталі 2017 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Львівської ГГМЕ були виконані аналізи якості поверхневих вод  Львівської області у 17 створах, з яких 6 знаходиться у басейні р. Західний Буг, 8 – у басейні р. Дністер, 3 – у басейні р. Сян.
Оцінка якості води здійснена згідно коефіцієнта забрудненості (КНД 211.1.1.106-2003, табл. 7) у порівнянні з ГДК для водних об’єктів рибогосподарського призначення (відповідно до Постанови КМУ від 27 травня 1996 р. № 552). Відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) визначено коефіцієнти, які враховують якісний стан водних об’єктів (Квд2, табл. 7).
Показники якості води за І-ІІ квартал 2017 р. були порівняні з відповідними показниками якості води за цей період минулого року. Зміна якості води у пунктах спостережень залежить від кількості і якості стічних вод підприємств і приватного сектору, метеорологічних факторів, гідрологічних умов річок під час відбору проб води тощо.
Отримані дані радіологічних характеристик (Цезій-137, Стронцій-90) не перевищують гранично допустимі нормативи, що свідчить про стабільний радіаційний стан вод. При порівнянні багаторічних даних спостерігається деяка тенденція до зменшення активності цезію і стронцію, що пов’язано з їх розпадом.
Басейн р. Західний Буг. Полтва, ліва притока Західного Бугу, є найбільш забрудненою річкою басейну, оскільки виступає колектором стічних вод м. Львова. У І півріччі 2017 р., відповідно до КНД 211.1.1.106-2003, її вода характеризувалася як «дуже брудна». У створі в с. Кам’янопіль (нижче очисних споруд) за цей період виявлено понижений вміст розчиненого кисню (0,8 - 1,2 мгО2/дм3 при ГДК ≥ 4 мгО2/дм3), перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (в 17,6 – 26,1 рази), амонію (у 10,6  - 30,1 рази), нітритів (до 14,5 разів), фосфатів (у 6,1 – 32 рази), заліза (у 6,3 – 6,5 разів) і сульфатів (до 1,7 разів).  Вміст ХСК перевищував 100  мгО2/дм3, а  завислих речовин становив 80 – 150 мг/дм3. Порівняно з І півріччям 2016 р. якість води в річці погіршилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом розчиненого кисню, амонію, нітратів, фосфатів, заліза та завислих речовин.
У створі «р. Західний Буг – м. Кам’янка Бузька» вода була «помірно забрудненою». Зафіксовано перевищення норм БСК5 (у 2 – 2,5 разів), амонію (у 8,1 – 8,8 разів), нітритів (в 11 – 11,5 разів), фосфатів (у 4,6 – 10,2 рази), заліза (у 2,5 – 4,2 рази) і сульфатів (в незначній мірі); вміст ХСК становив 17 – 18 мгО2/дм3. На якість води в створі впливають стічні води КП «Львівводоканал» (через р. Полтва) та Буського ВУГК. Порівняно з І півріччям минулого року якість води в створі погіршилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом амонію, нітритів, нітратів і завислих речовин.
У створі «р. Західний Буг – м. Добротвір», нижче Добротвірського водосховища, вода була «помірно забрудненою». Виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (у 2 – 3,4 рази), амонію (у 6,1 – 13,2 рази), нітритів (у 6 – 12,3 рази), фосфатів (у 4,1 – 14,9 разів), заліза і сульфатів. Вміст ХСК становив 16 – 18 мгО2/дм3. На відміну від створу, який розміщений вище по течії, у м. Кам’янка-Бузька, якість води тут погіршилася  за вмістом БСК5, амонію, нітратів і фосфатів, однак знизилася концентрація заліза, нітритів і завислих речовин. На якість води в пункті спостережень впливають стічні води ПАТ «Західенерго» і КП «Кам’янкаводоканал». Порівняно з І півріччям минулого року якість води в створі погіршилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом розчиненого кисню, амонію, нітритів і нітратів.
У лівій притоці Західного Бугу, р. Рата (смт. Великі Мости), вода була «слабко забрудненою», її якість була найкращою порівняно з якістю води в інших створах басейну. Виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій  заліза (у 2,9 - 7,4 рази), амонію, нітритів і фосфатів. Порівняно з І півріччям 2016 р. якість води в річці погіршилася за показником ХСК, вмістом розчиненого кисню, амонію, нітратів і заліза. На якість води в створі впливають стічні води м. Жовква через р. Свиня і м. Рава-Руська.
У пункті спостережень «р. Західний Буг – м. Сокаль» вода характеризувалася як «слабко забруднена», виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (до 2 разів), амонію (до 3,2 разів), нітритів (у 2 – 2,5 разів), фосфатів (у 2,5 - 2,7 разів), заліза (у 2,6 - 3,7 разів) і сульфатів. Вміст ХСК становив 15 – 16 мгО2/дм3. На якість води в створі впливають стічні води КП «Червоноградводоканал». Від пункту спостережень, який розташований в м. Добротвір до пункту в м. Сокаль якість води покращилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом амонію, нітритів, нітратів і фосфатів, проте підвищилася концентрація заліза і завислих речовин. Порівняно з І півріччям 2016 р. якість води в створі дещо погіршилася: підвищилося БСК5, вміст амонію, нітратів, заліза і завислих речовин, однак знизилася концентрація нітритів і фосфатів.
У створі «р. Західний Буг – с. Старгород» вода була «слабко забрудненою». Зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (до 2 разів), амонію (до 3,9 разів), нітритів (у 2,3 – 3 рази), фосфатів (у 2,6 - 2,9 разів), заліза (у 3,3 - 5 разів) і сульфатів. Вміст ХСК становив 15 – 16 мгО2/дм3. На якість води в пункті спостережень впливають стічні води м. Сокаль. На відміну від створу, який розміщений вище по течії, у м. Сокаль, тут дещо знизився вміст нітратів, однак підвищилася концентрація заліза. Порівняно з І півріччям минулого року підвищився вміст амонію, нітратів, заліза і завислих речовин, проте знизилася концентрація фосфатів і нітратів, загалом якість води дещо погіршилася.
У І півріччі 2017 р. вода у пунктах спостереження «р. Західний Буг –                 м. Кам’янка-Бузька» та «р. Західний Буг – м. Добротвір» характеризувалася як  «помірно забруднена», у р. Полтва − як «дуже брудна», у всіх інших  створах – «слабко забруднена».
Порівняно з І півріччям 2016 р. якість води у всіх створах басейну річки Західний Буг погіршилася.
Басейн р. Дністер. У створі «р. Дністер – м. Самбір», який розташований у верхів’ї річки, вода була «незабрудненою» («чистою»), виявлено незначне перевищення граничнодопустимих норм амонію. Порівняно з І півріччям минулого року тут дещо підвищився вміст амонію, однак якість води суттєво не змінилася.
У р. Стрв’яж (с. Луки), лівій притоці Дністра, вода характеризувалася як «слабко забруднена», виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (до 1,2 разів), амонію (до 2 разів), нітритів (до 2,5 разів), фосфатів (до 1,7 разів) і заліза (до 3,1 разів). На якість води в створі впливають стічні води м. Самбір. Порівняно з І півріччям 2016 р. підвищилося БСК5, концентрація амонію, нітратів і розчиненого кисню, однак якість води в річці суттєво не змінилася.
У р. Зубра (с. Зубра) вода була «помірно забрудненою» (на межі з «слабко забрудненою»), виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (у 2,2 рази), амонію (у 5,9 – 7,9 разів), нітритів (у 3,5 – 5 разів), фосфатів (до 2 – 5,2 рази), заліза (у 3,3 – 3,4 рази) і сульфатів. Вміст ХСК становив близько 17 мгО2/дм3. На якість води в досліджуваному створі істотно впливає дощова каналізація Сихівського району м. Львів і несанкціоновані стоки від приватного сектору. Порівняно з І півріччям минулого року якість води в річці погіршилася: підвищився вміст БСК5 та амонію, однак знизилася концентрація нітратів, нітритів, фосфатів і завислих речовин.
У р. Тисмениця (м. Дрогобич) вода характеризувалася як «слабко забруднена» на межі з «помірно забрудненою», зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (до 2,1 разів), амонію (у 2,9 - 3,6 разів), нітритів (у 8,8 разів), фосфатів (у 2 - 2,1 рази) і заліза (до 6 разів). Вміст ХСК становив більше 17 мгО2/дм3. На якість води в річці впливають стічні води Дрогобицького промвузла, міст Трускавець, Борислав і Стебник. Порівняно з І півріччям минулого року якість води тут дещо погіршилася: підвищився вміст амонію, нітритів, нітратів і заліза, проте знизилася концентрація фосфатів і завислих речовин.
У пункті спостережень «р. Дністер – смт. Розвадів» вода була «слабко забрудненою», виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (до 1,5 разів), амонію (в незначній мірі), нітритів (до 2 разів) і заліза (у 2,8 – 4 рази). На якість води в створі істотно впливають притоки даної річки, зокрема р. Тисмениця і р. Зубра, а також стічні води м. Миколаїв.  Порівняно з створом, який розміщений вище по течії у м. Самбір, якість води погіршилася: знизилася концентрація розчиненого кисню, підвищився вміст БСК5, ХСК, амонію, нітритів, нітратів і заліза. Порівняно з І півріччям 2016 р. якість води в створі дещо покращилася за показниками БСК5, ХСК і вмістом нітратів, проте підвищилася концентрація амонію та заліза.
У створі «р. Стрий – смт. Верхнє Синьовидне», який розташований на ділянці підруслового водозабору Львова, вода була «слабко забрудненою» на межі з «чистою», виявлено перевищення ГДК заліза (до 2 разів). Висока якість води в створі зумовлена тим, що велика частина басейну річки охоплює територію для якої характерне незначне антропогенне навантаження.  Порівняно з І півріччям 2016 р. якість води в річці дещо погіршилася за вмістом БСК5, ХСК та амонію, однак знизилася концентрація нітратів. 
У пункті спостережень «р. Стрий – м. Жидачів» вода була «незабрудненою» («чистою»), перевищень граничнодопустимих норм не виявлено. Порівняно з І півріччям минулого року знизився вміст БСК5 та нітратів, проте підвищилася концентрація амонію. В цілому якість води суттєво не змінилася.
У створі «р. Дністер – с. Журавно» вода характеризувалася як «слабко забруднена». Виявлено перевищення граничнодопустимих норм нітритів (до 1,5 разів), заліза (у 3 – 3,7 разів), БСК5 і фосфатів (в незначній мірі). На якість води в даному створі істотний вплив мають притоки Дністра, а саме р. Луг (приймає стічні води м. Ходорів), р. Бережниця (приймає стічні води ПЖКГ Моршинської міської ради і ЖКС Дашавської сільської ради), р. Боберка (приймає стічні води м. Бібрки), а також стічні води міст Новий та Старий Розділ. Порівнюючи із створом, який розміщений в смт. Розвадів, якість води покращилася за показниками БСК5, ХСК і вмістом амонію, проте підвищилася концентрація нітратів і фосфатів. Порівняно з І півріччям                  2016 р. якість води суттєво не змінилася: знизився вміст БСК5, нітратів і фосфатів, проте підвищилася концентрація амонію і заліза.
У І півріччі 2017 р. вода у більшості пунктів спостережень басейну                  р. Дністер була «слабко забруднена», у р. Зубра (с. Зубра) – «помірно забруднена», а у створах «р. Дністер – м. Самбір» та «р. Стрий – м. Жидачів» − «незабруднена» («чиста»).
Порівняно з І півріччям минулого року якість води погіршилася у                             р. Тисменця, Зубра та Стрий (смт. Верхнє Синьовидне), а у створі «р. Дністер – с. Розвадів» дещо покращилася. У всіх інших створах басейну р. Дністер якість води суттєво не змінилася. 
Басейн р. Сян (транскордонні ділянки). Моніторинг якісного складу поверхневих вод на транскордонних територіях здійснюється лабораторією моніторингу вод і ґрунтів ЛГГМЕ у трьох створах басейну р. Сян: «р. Шкло – смт. Краківець», «р. Вишня – с.Черневе», «р. Завадівка – с. Грушів».
У І півріччі 2017 р. у всіх створах басейну річки вода характеризувалася як «слабко забруднена».
У р. Шкло (смт. Краківець) зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (до 1,5 разів), амонію (у 2 - 2,5 рази), нітритів (до 2 разів), фосфатів (до 2 разів), заліза (у 2,1 – 4,1 рази), сульфатів (у 5,3 - 5,7 разів) і кальцію (в незначній мірі). На якість води в річці впливають стічні води Яворівської КЕЧ, МКП «Яворівканал», МКП «Новояворівськводоканал» та ТзОВ «Енергія-Тепловодсервіс». Характерними для даного створу є високі концентрації сульфатів і кальцію, що зумовлено природними чинниками. Порівняно з І півріччям минулого року дещо знизився вміст БСК5, ХСК, нітритів, нітратів і фосфатів, проте зросла концентрація амонію. Загалом якість води в річці не змінилася. 
У створі «р. Вишня – с. Черневе» виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (в незначній мірі), нітритів (до 2,3 разів) і заліза (у 2 - 8,3 рази). Порівняно з І півріччям 2016 р. підвищився вміст розчиненого кисню, амонію, нітратів і заліза, однак знизилося БСК5 і ХСК, загалом якість води суттєво не змінилася. На якість води в створі впливають стічні води МКП «Мостиськаводоканал» та приватного сектору.
 У р. Завадівка (с. Грушів) зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм заліза (у 4,9 разів), БСК5 і амонію (в незначній мірі). На якість води в річці впливають стічні води смт. Немирів та приватного сектору. Порівняно з І півріччям минулого року якість води в створі погіршилася за вмістом БСК5, амонію і заліза, однак знизилася концентрація нітратів.
Порівняно з І півріччям 2016 р. якість води погіршилася у р. Завадівка, в інших річках басейну – суттєво не змінилася.
 

   

Copyright Львівське облводресурсів, 2016