Моніторинг

У І-ІІІ кварталі 2017 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Львівської ГГМЕ були виконані аналізи якості поверхневих вод  Львівської області у 17 створах, з яких 6 знаходиться у басейні р. Західний Буг, 8 – у басейні р. Дністер, 3 – у басейні р. Сян.
Оцінка якості води здійснена згідно коефіцієнта забрудненості (КНД 211.1.1.106-2003, табл. 7) у порівнянні з ГДК для водних об’єктів рибогосподарського призначення (відповідно до Постанови КМУ від 27 травня 1996 р. № 552). Відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) визначено коефіцієнти, які враховують якісний стан водних об’єктів (Квд2, табл. 7).
Показники якості води за І-ІІІ квартали 2017 р. були порівняні з відповідними показниками якості води за цей період минулого року. Зміна якості води у пунктах спостережень залежить від кількості і якості стічних вод підприємств і приватного сектору, метеорологічних факторів, гідрологічних умов річок під час відбору проб води тощо.
Отримані дані радіологічних характеристик (Цезій-137, Стронцій-90) не перевищують гранично допустимі нормативи, що свідчить про стабільний радіаційний стан вод. При порівнянні багаторічних даних спостерігається деяка тенденція до зменшення активності цезію і стронцію, що пов’язано з їх розпадом.
Басейн р. Західний Буг. Полтва, ліва притока Західного Бугу, є найбільш забрудненою річкою басейну, оскільки виступає колектором стічних вод м. Львова. У І-ІІІ кварталах 2017 р., відповідно до КНД 211.1.1.106-2003, її вода характеризувалася як «дуже брудна». У створі в с. Кам’янопіль (нижче очисних споруд) за цей період виявлено понижений вміст розчиненого кисню (0,8-1,2 мгО2/дм3 при ГДК ≥ 4 мгО2/дм3), перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (в 17,6-26 разів), амонію (у 10,6-30 разів), нітритів (до 14,5 разів), фосфатів (у 6,1-32 рази), заліза (у 6,3-6,8 разів) і сульфатів (в 1,1-1,7 разів). У пробах води, відібраних у ІІ і ІІІ кварталах, виявлено високий вміст амонію і одночасно низькі концентрації нітритів і нітратів, що свідчить про інтенсивне використання кисню на розкладання органічних та біогенних речовин, яке призводить до його нестачі (враховуючи нижчу розчинність кисню при порівняно високих температурах води в літній період) і, відповідно, до зниження потенціалу самоочищення води в річці. Порівняно з І-ІІІ кварталами 2016 р. якість води в річці погіршилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом амонію, нітратів, заліза і завислих речовин. 
У створі «р. Західний Буг – м. Кам’янка Бузька» вода була «помірно забрудненою». Зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (у 2-2,5 разів), амонію (у 8,1-11,7 разів), нітритів (у 8,8-11,5 разів), фосфатів (у 4,6-15 разів), заліза (у 2,5-4,2 рази) і сульфатів (в незначній мірі). На якість води в створі впливають стічні води КП «Львівводоканал» (через р. Полтва) та Буського ВУГК. Порівняно з І-ІІІ кварталом 2016 р. якість води в створі погіршилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом амонію, нітритів і нітратів.
У створі «р. Західний Буг – м. Добротвір», нижче Добротвірського водосховища, вода була «помірно забрудненою». Виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (у 2-3,5 разів), амонію (до 13,2 разів), нітритів (у 6-20 разів), фосфатів (у 4,1-19 разів), заліза (до 2 разів) і сульфатів.  На якість води в даному створі впливають стічні води ПАТ «Західенерго» і КП «Кам’янкаводоканал». Порівняно з відповідним періодом минулого року якість води в створі погіршилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом розчиненого кисню, амонію, нітритів і нітратів.
У лівій притоці Західного Бугу, р. Рата (смт. Великі Мости), вода була «слабко забрудненою», її якість була найкращою порівняно з якістю води в інших створах басейну. Виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій  амонію (до 1,5 разів), нітритів (до 3,8 разів), фосфатів (до 4,2 разів) і заліза (у 2,4-7,4 рази). Порівняно з І-ІІІ кварталом 2016 р. якість води в річці дещо погіршилася за вмістом розчиненого кисню, амонію, нітратів і заліза. На якість води в створі впливають стічні води м. Жовква (через р. Свиня) і м. Рава-Руська.
У пункті спостережень «р. Західний Буг – м. Сокаль» вода характеризувалася як «слабко забруднена», виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (до 2 разів), амонію (до 3,2 разів), нітритів (у 2-6,5 разів), фосфатів (у 2,5-9 разів), заліза (у 2-3,7 разів) і сульфатів. На якість води в створі впливають стічні води КП «Червоноградводоканал». Від пункту спостережень, який розташований в м. Добротвір до пункту в м. Сокаль якість води покращилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом амонію, нітритів і фосфатів, проте підвищилася концентрація заліза і завислих речовин. Порівняно з відповідним періодом 2016 р. якість води в створі дещо погіршилася: підвищилося БСК5, вміст амонію, нітратів і заліза.
У створі «р. Західний Буг – с. Старгород» вода була «слабко забруднена». Зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (до 2 разів),  амонію (до 3,9 разів), нітритів (у 2,3-7,5 разів), фосфатів (у 2,6-9,7 разів), заліза (у 2-5 разів) і сульфатів. На якість води в пункті спостережень впливають стічні води м. Сокаль. Порівняно із створом, який розміщений вище по течії у м. Сокаль, якість води тут не змінилася. Порівняно з І-ІІІ кварталом минулого року підвищився вміст нітратів і заліза, загалом якість води дещо погіршилася.
У І-ІІІ кварталі 2017 р. вода у створах «р. Західний Буг – м. Кам’янка-Бузька» і «р. Західний Буг – м. Добротвір» характеризувалася як «помірно забруднена»,  у р. Полтві − як «дуже брудна», а у всіх інших створах басейну річки – «слабко забруднена».
Порівняно з І-ІІІ кварталом 2016 р. у всіх створах басейну річки Західний Буг якість води погіршилася.
Басейн р. Дністер. У створі «р. Дністер – м. Самбір», який розташований у її верхів’ї, вода була «слабко забрудненою» на межі з «чистою», виявлено незначні перевищення (до 1,4 разів) граничнодопустимої концентрації амонію. Порівняно з І-ІІІ кварталом минулого року підвищився вміст амонію, однак якість води в створі суттєво не змінилася.
У р. Стрв’яж (с. Луки), лівій притоці Дністра, вода характеризувалася як «слабко забруднена», виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (до 1,2 разів), амонію (до 2 разів), нітритів (до 2,5 разів), фосфатів (до 1,7 разів) і заліза (до 3,1 разів). На якість води в створі впливають стічні води м. Самбір. Порівняно з І-ІІІ кварталом 2016 р. підвищилося БСК5, вміст амонію, нітратів і розчиненого кисню, загалом якість води в річці суттєво не змінилася.
У р. Зубра (с. Зубра) вода була «помірно забрудненою», виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (у 2,2-3,2 рази), амонію (у 5,9-12 разів), нітритів (у 3,5-32 рази), фосфатів (до 2-5,2 рази), заліза (у 2,3-3,4 рази), нітратів і сульфатів. На якість води в досліджуваному створі істотно впливає дощова каналізація Сихівського району м. Львів і несанкціоновані стоки від приватного сектору. Порівняно з відповідним періодом минулого року якість води в річці погіршилася: підвищилося БСК5, концентрація амонію, нітритів і нітратів.
У р. Тисмениця (м. Дрогобич) вода характеризувалася як «слабко забруднена» на межі з «помірно забрудненою», зафіксовано перевищення норм БСК5 (до 2,1 разів),  амонію (до 3,6 разів), нітритів (до 8,8 разів), фосфатів (у 2-9,6 разів) і заліза (до 6 разів). На якість води в річці впливають стічні води Дрогобицького промвузла, міст Трускавець, Борислав і Стебник. Порівняно з І-ІІІ кварталом минулого року якість води погіршилася за вмістом амонію, нітратів і фосфатів.
У пункті спостережень «р. Дністер – смт. Розвадів» вода була «слабко забрудненою», виявлено перевищення норм БСК5 (до 1,5 разів), амонію (в незначній мірі), нітритів (до 2 разів), фосфатів (до 3,3 разів) і заліза (у 2,2-4 рази). На якість води в створі впливають притоки даної річки, зокрема р. Тисмениця і р. Зубра, а також стічні води м. Миколаїв.  Порівняно з створом, який розміщений вище по течії у м. Самбір, якість води тут погіршилася: знизилася концентрація розчиненого кисню, підвищилося БСК5 і ХСК, вміст нітратів, фосфатів і заліза. Порівняно з І-ІІІ кварталом 2016 р. знизилося БСК5, ХСК і вміст нітратів, однак підвищилася концентрація амонію, фосфатів і заліза; в цілому якість води суттєво не змінилася.
У створі «р. Стрий – смт. Верхнє Синьовидне», який розташований на ділянці підруслового водозабору Львова, вода була «слабко забрудненою» на межі з «чистою», виявлено перевищення ГДК заліза (до 2 разів). Висока якість води в створі зумовлена тим, що значна частина басейну річки охоплює територію для якої характерне незначне антропогенне навантаження.  Порівняно з І-ІІІ кварталом 2016 р. підвищилося БСК5 і вміст амонію, однак знизилася концентрація нітратів; загалом якість води суттєво не змінилася. 
У пункті спостережень «р. Стрий – м. Жидачів» вода була «незабрудненою» («чистою»), виявлено одноразове перевищення ГДК амонію. Порівняно з відповідним періодом минулого року знизилося БСК5 і вміст нітратів, проте підвищилася концентрація амонію, загалом якість води в створі суттєво не змінилася.
У створі «р. Дністер – с. Журавно» вода характеризувалася як «слабко забруднена». Виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (в незначній мірі), нітритів (до 1,5 разів), фосфатів (до 2,6 разів) і заліза (до 3,7 разів). На якість води в даному створі впливають притоки Дністра, а саме                р. Луг (приймає стічні води м. Ходорів), р. Бережниця (приймає стічні води ПЖКГ Моршинської міської ради і ЖКС Дашавської сільської ради),                         р. Боберка (приймає стічні води м. Бібрки), а також стічні води міст Новий та Старий Розділ. Порівнюючи із створом, який розміщений в смт. Розвадів, якість води тут покращилася за показниками БСК5, ХСК і вмістом амонію. Порівняно з І-ІІІ кварталом 2016 р. якість води в створі суттєво не змінилася.
У І-ІІІ кварталі 2017 р. вода у більшості пунктів спостережень басейну Дністра була «слабко забрудненою», у р. Зубра (с. Зубра) – «помірно забрудненою», а у створі «р. Стрий – м. Жидачів» − «незабрудненою» («чистою»).
Порівняно з І-ІІІ кварталом минулого року погіршилася якість води в річках Тисмениця та Зубра, у всіх інших − суттєво не змінилася. 
Басейн р. Сян (транскордонні ділянки). Моніторинг якісного складу поверхневих вод на транскордонних ділянках здійснюється лабораторією моніторингу вод і ґрунтів ЛГГМЕ у трьох створах басейну р. Сян: «р. Шкло – смт. Краківець», «р. Вишня – с.Черневе», «р. Завадівка – с. Грушів».
У І-ІІІ кварталі 2017 р. вода у всіх створах басейну характеризувалася як «слабко забруднена».
У р. Шкло (смт. Краківець) зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (до 1,5 разів), амонію (до 2,5 разів), нітритів (до 2 разів), фосфатів (до 2 разів), заліза (у 2,1-4,1 рази), сульфатів (у 5,3-6,1 рази), кальцію і сухого залишку (в незначній мірі). На якість води в річці впливають стічні води Яворівської КЕЧ, МКП «Яворівканал», МКП «Новояворівськводоканал» та ТзОВ «Енергія-Тепловодсервіс». Характерними для даного створу є високі концентрації сульфатів і кальцію, що зумовлено природними чинниками. Порівняно з І-ІІІ кварталом минулого року тут дещо знизився вміст БСК5, ХСК і нітратів, однак підвищилася концентрація амонію. В цілому якість води в річці не змінилася. 
У створі «р. Вишня – с. Черневе» виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5, амонію (в незначній мірі), нітритів (до 3,5 разів) і заліза (у 2-8,3 рази). Порівняно з І-ІІІ кварталом минулого року знизилося БСК5 і ХСК, проте підвищилася концентрація амонію, нітратів і заліза, загалом якість води в річці суттєво не змінилася. На якість води в створі впливають стічні води МКП «Мостиськаводоканал» та приватного сектору.
 У р. Завадівка (с. Грушів) зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм заліза (у 2,2-4,9 разів), БСК5 і амонію (в незначній мірі). На якість води в річці впливають стічні води смт. Немирів та приватного сектору. Порівняно з І-ІІІ кварталом минулого року якість води суттєво не змінилася. 

   

Copyright Львівське облводресурсів, 2016