Експлуатаційна діяльність

     Львівська область розташована в західній частині України. Територія її простягається на 210 км з заходу на схід на 240 км з півночі на південь і становить 21,8 тис.км2 (3,6% площі України). На півночі вона межує з Волинською та Рівненською областями, на сході – з Тернопільською, на півдні – з Івано-Франківською та Закарпатською, а на заході – з Польською Республікою. За характером рельєфу вона неоднорідна і в її межах з заходу на схід виділяються такі орографічні області: Карпатські гори, Прикарпатська височина, Подільська височина, Мале Полісся і Волинська височина. Львівська область відзначається великою різноманітністю природних умов – наявністю гірських, лісолучних, лісостепових та поліських ландшафтів, значною кількістю рік,різними за складом грунтами, переважно низької родючості, значна частина яких перезволожена і заболочена. 
     За кліматичними умовами Львівська область відноситься до найбільше зволоженої території України (650-1000 мм в рік), хоча це не виключає можливості періодичних засух. Коефіцієнт природного зволоження 1,1-1,2.

     Утримання в належному технічному стані міжгосподарських меліоративних систем у Львівській області здійснюють 10 управлінь водного господарства та ГГМЕ. Ними обслуговується 513,2 тис.га меліорованих земель, де, в основному забезпечується необхідний водний режим.  
     Основні показники   осушувальних систем
Загальна площа осушених земель    -    513.2 тис.га
в т.ч. гончарний дренаж                    -    390,1  тис.га
двохстороннє регулювання              -     30,7  тис.га
в т.ч. з механічним водопідйомом   -       9,8  тис.га
міжгосподарських осушувальних систем  -    98 шт.
внутрішньогосподарських осушувальн.систем  -  4  шт.
протяжність  каналів,  всього           -   18,4 тис.км
в т.ч. міжгосподарська мережа  (м/г)  -    8,2 тис.км
внутрігосподарська мережа (в/г) - 10,2 тис.км
наявність гідротехнічних споруд на   на м/г мережі -    4874 шт.
наявність гідротехнічних споруд  на в/г мережі  - 8388 км
протяжність захисних дамб              -    779,2 км
протяжність експлуатаційних доріг    -    103 км
наявність спостережних свердловин   -    1129 шт.    
водомірних постів                              -    378 шт.    
насосних станцій                                -     12 шт.
протяжність берегоукріплення         -   93,5 км
     Балансова вартість міжгосподарських меліоративних фондів становить 1479002,9 тис.грн.
     Балансова вартість внутрішньогосподарської меліоративної мережі становить 832104,0 тис.грн.
     На виконання постанови КМУ від 13 серпня 2003 року №1253 «Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об’єктів соціальної сфери, а також внутрігосподарських меліоративних систем … » здійснена передача внутрішньогосподарської меліоративної мережі у комунальну власність на баланс органів місцевого самоврядування.

    Водогосподарські організації облводресурсів протягом 9-ти місяців 2017 року забезпечили стабільну роботу систем і об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу, що дало можливість своєчасно здійснити водовідведення з осушених масивів, захистити населені пункти та сільгоспугіддя від підтоплення та затоплення.

Структурними підрозділами Львівського облводресурсів  виконано роботи з поточного ремонту на міжгосподарській мережі на суму 975,5 тис.грн. При цьому,  за рахунок коштів спеціального фонду виконано робіт на суму 891,0 тис. грн., бюджетне фінансування становило лише  78,1 тис. гривень.
За 9-ть місяців 2017 року виконано завдання наказу Держводагентства №2 від 10.01.2017 року  "Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році" у таких обсягах:
- завдання  з  очищення  міжгосподарської  мережі  від мулу в об’ємі  54,4
  тис. куб. м, що становить 91% річного плану;
          - ремонт гідротехнічних споруд -  792 шт (93% завдання на рік);
          - обкошування каналів - 5476 га (90% завдання на рік);
          - завдання  з  надання  послуг з  подачі  води на зволоження на площі 25,3
            тис. га, що становить 101 % до завдання поточного року.
Управліннями продовжується активна робота із сільгоспвиробниками та органами місцевого самоврядування щодо виділення коштів на ремонт внутрішньогосподарських меліоративних систем. За 9-ть місяців поточного року  залучено коштів – 1252,5 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів сільгоспвиробників - 447,9 тис.грн.
Підвідомчими управліннями підтримується належний естетичний стан водогосподарських об’єктів, виробничих баз, поновлюється маркування гідротехнічних споруд, насосних станцій та інших виробничих об’єктів.
         У рамках ведення моніторингу меліорованих земель за 9 місяців                   2017 року Львівською гідрогеолого-меліоративною експедицією обстежено 454,2 тис. га сільгоспугідь, виконано 1122 лабораторних вимірювань показників якості поверхневих вод,  пробурено 445,5 м.п. свердловин, виконано ремонтних робіт на суму 54,1 тис. грн.

   

Copyright Львівське облводресурсів, 2016